TAXACIONS / VALORACIONS

Des de fa gairebé dues dècades estem especialitzats en valoracions immobiliàries per a qualsevol FINALITAT, havent-ne realitzat gairebé 4.000.

Fem valoracions per herències, separacions, incapacitat, seguretat social, hisenda, mercat hipotecari, assessorament de valor de mercat i compra-venda, etc.

Estem homologats en diferents societats de taxació (TINSA i UVE VALORACIONES) i les nostres taxacions són vàlides per a qualsevol finalitat, i acceptades en la gran majoria d'entitats financeres a nivell nacional.


Les tarifes depenen de la finalitat i del Valor Final de la valoració; sobretot si són "oficials" (firmades per una societat de taxació homologada), pel que cal consultar al fer l'encàrrec.

Les valoracions "no-oficials" (herències, separacions, etc) tenen un preu des dels 200€ + IVA, en funció de la seva tipologia (vivenda, local, nau...)


Llamar

E-mail